®

SENSENET® SAMFORSTAND

LOGG INN

SENSENET®

SAMFORSTAND

Bilde: Statoil

 2016 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.

Det er vår erfaring at for mange forsøk på samhandling både innen virksomheter og mellom virksomheter strander på grunn av for svak samforstand. Fellesintensjonen, fellesforståelsen og den gjensidige forankringen skaper ikke tilstrekkelig felles handlekraft. I situasjoner med store felles utfordringer og behov for tettere og sterke samarbeid, er dette et alvorlig og antakelig voksende problem.

 

SenseNet® Samforstand har fokus på dette problemet. Verktøyet tar utgangspunkt i at samarbeid er en styringsform, og at hvordan et samarbeid fungerer i det enkelte tilfelle kan beskrives, analyseres og evalueres i et prosess perspektiv.

 

Her opererer modellen med fire kritiske suksessfaktorer:

 

  • Aktørforutsetningen,
  • Treffsikkerhet,
  • Realisme,
  • Momentum.

 

 

 

Neste

trekk

 

 

Styrings-

form

 

 

 

Status

 

 

 

Momentum

 

 

SenseNet®

SAMFORSTAND

 

 

 

Realisme

 

 

Treff-

sikkerhet

 

 

 

Aktør

forutsetning

 

 

 

Prosess

 

 

Copyright ©  2016 SENSENET AS. Kan ikke gjengis uten tillatelse fra SENSENET AS

MÅLGRUPPER

Verktøyet er relevant for ledere, planleggere, prosjektledere innenfor næringsliv og offentlig sektor. Særlig relevant for samarbeid mellom bedrifter, mellom offentlige virksomheter, mellom kommuner, innenfor klynger.

LEVERANSE

Verktøyet har flere bruksmuligheter: Prosjektdesign og prosessverktøy, Evalueringsverktøy. Metodikkverktøy.

KONTAKT OSS

 

For mer informasjon om verktøyet, bestilling av kurs eller workshops, benytt skjemaet til høyre eller kontakt oss på

 

Telefon: 55 36 88 06

 

Adresse:

SENSENET AS

Strandgaten 18, 5013 Bergen

 

Internet: www.sensenet.no

senseNet® Samforstand er et interaktivt strategi analyse og dialogverktøy, samt et undervisningskonsept utviklet av SENSENET AS  og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Alt innhold, inklusive tekst, figurer, modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2016 SENSENET AS. Innholdet er utviklet av og tilhører SENSENET AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra SENSENET AS. Hverken tekst, modeller eller bilder fra dette nettsiden kan benyttes uten tillatelse fra SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.sensenet.no.

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.